Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace

Pobytový řád

Vážení pacienti,

Vítáme Vás v Nemocnici Vrchlabí a přejeme Vám brzké uzdravení a co nejrychlejší návrat do běžného života.

Nezbytnou součástí léčby je naše vzájemná spolupráce a Vaše maximální spokojenost.

Obsah

1. Přijetí k hospitalizaci

 

Registrace na recepci: při vstupu do nemocnice se ohlásíte v centrální recepci, kde Vás pracovnice zadá do systému. Pracovnice dále předá informaci lékaři nebo sestře na příjmové ambulanci, kde Vás přijme lékař.

Příjmová ambulance: při přijetí do nemocnice Vás lékař vyšetří a určí plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim.

O plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a na tomto základě Vám bude předložen Informovaný souhlas pacienta: podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. U nesvéprávných pacientů a dětí podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta.

Negativní revers: pokud chcete odmítnout lékařem navrhovanou léčbu, máte na toto rozhodnutí právo. V přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka podepíšete negativní revers. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.

Informujte lékaře o všech lécích a potravinových doplňcích, které v současné době užíváte. Přineste sebou písemný seznam těchto léků.

Po dobu hospitalizace neužívejte léky a potravinové doplňky, o kterých jste neinformovali lékaře.

Součástí léčby je naordinovaný léčebný režim, který je nutné dodržovat.

Při příjmu k hospitalizaci Vám bude nabídnuta varianta standardního a nadstandardního pokoje.

Nadstandardní pokoj je jednolůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, antidekubitální matrací, vlastní koupelnou a WC, televizí, ledničkou a WIFI. Pacient nemusí odkládat věci do centrální šatny, ale může si je nechat e skříni na pokoji. Cena nadstandardního pokoje je 400 - 600 Kč/noc podle typu pokoje, na lůžkách následné péče je 150 Kč/noc. 

Platba za nadstandardní pokoj je účtována na konci pobytu na základě nocí, které na nadstandardním pokoji strávíte.

Standardní pokoj je třílůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem a antidekubitální matrací, WIFI, na chirurgii i televizí. WC a koupelna jsou umístěny na chodbě. S jejich umístěním Vás seznámí personál v den přijetí na oddělení.

Uložení věcí do centrální šatny: pokud se rozhodnete pro hospitalizaci na standardním pokoji, Vaše civilní oblečení personál uloží do centrální šatny. Společně se sestrou vyplníte šatní lístek, kam bude vepsáno všechno oblečení, které budete do centrální šatny pacientů odkládat. Správnost seznamu stvrdíte svým podpisem a obdržíte jeho kopii.

Do centrální šatny pacientů mají vstup pouze zaměstnanci nemocnice.

Doprovod na oddělení: po přijetí Vás zdravotnický pracovník doprovodí na oddělení a předá jeho personálu, který Vám přidělí lůžko na pokoji nebo Vám přidělí pokoj nadstandardní.

2. Po přijetí na oddělení

Příchod na oddělení: Personál oddělení Vás po přijetí lékařem uloží na lůžko, řádně se Vám představí a seznámí Vás s pobytovým řádem a Právy pacienta.

Identifikační náramek: Dostanete identifikační náramek s Vašimi osobními údaji. Náramek slouží k ověření Vaší totožnosti po dobu hospitalizace, například při podávání léků a provádění vyšetřovacích a léčebných výkonů.

3. Finanční hotovost po dobu hospitalizace

Pokud u sebe máte větší finanční hotovost, platební kartu a cennosti, je možné si je uložit do centrálního trezoru nemocnice.

4. Pobírání důchodu

V případě, že pobíráte důchod a Váš pobyt v nemocnici bude dlouhodobější, využijte možnosti pobírání důchodu manželem/manželkou, případně si jej můžete nechat uložený na poště. Při hospitalizaci delší než 30 dnů je možné přebírání důchodu v nemocnici.

5. Podávání informací

Informace příbuzným a blízkým o Vašem zdravotním stavu nelze podávat telefonicky z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů. Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobně pouze osobám, které uvedete při přijetí do nemocnice. Máte právo zakázat podávání informací.

6. Hospitalizace

Po celou dobu hospitalizace se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků, který se Vám při prvním kontaktu představí. Každý člen zdravotnického týmu nosí jmenovku.

Pokud trpíte bolestí, neváhejte informovat lékaře nebo zdravotní sestru. Zdravotnický personál udělá maximum pro to, aby bolest zmírnil. Zdravotnický personál také vždy ihned informujte o změnách Vašeho zdravotního stavu, v případě náhlé změny přivolejte personál signalizačním zařízením, které je umístěné u každého lůžka. Včasnou komunikací Vašich problémů usnadníte jejich řešení. 

7. Podávání léků

Léky podává zdravotní sestra na základě ordinace lékaře. Léky se podávají ráno v 8 hodin, v poledne ve 12 hodin a večer v 17 hodin nebo u některých typů léčiv ve stanovený čas. 

8. Režim dne

Čas

Činnost

06:30

Ranní hygiena, stlaní lůžek

07:30 – 08:00

Snídaně

08:00 – 09:00

Podávání léků

08:00

Lékařská vizita

11:30 – 12:00

Oběd

12:00 – 13:00

Podávání léků

13:00

Odpolední vizita

17:00 – 17:30

Večeře

17:00 – 18:00

Podávání léků

18:00

Večerní toaleta, stlaní

20:00

Druhá večeře pro diabetické pacienty

9. Návštěvní hodiny

Doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici jsou uvedeny na této stránce

10. Noční klid

Noční klid začíná pro pacienty ve 21:00 a trvá do 6:00. Po dobu nočního klidu se uzamykají automatické dveře na oddělení.

11. Opuštění oddělení

Opuštění oddělení v průběhu dne hlaste zdravotnickému personálu.

12. Propustka

Propustka k opuštění nemocnice se pacientovi v době hospitalizace vystavuje pouze ze závažných důvodů, díky kterým je pacient nucen přerušit léčebný režim na lůžku a opustit nemocnici.

13. Právo na duchovní služby

Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního. V takovém případě informujte zdravotnický personál, který Vám duchovní služby zajistí.

14. Hygiena

Soběstační pacienti provádí hygienu sami, k dispozici mají koupelnu na oddělení nebo samostatnou koupelnu na nadstandardním pokoji.

Imobilním pacientům a pacientům vyžadujícím asistenci se provádí hygiena ráno, večer a vždy, když to potřebují.

15. Strava

Součástí léčby je dietní režim a výživa. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo zdravotní sestrou, aby nedošlo k narušení Vaší léčby. 

Pacienti na standardních odděleních mají možnost uložení vlastních potravin v lednici na oddělení. Uložené potraviny je třeba označit jménem. Součástí výbavy nadstandardních pokojů je lednice. 

16. Oblečení při pobytu

Při pobytu na standardních odděleních lze nosit vlastní pyžamo s tím, že bude zajištěna pravidelná výměna. Pyžamo si lze půjčit též nemocniční.

Na oddělení akutní medicíny a následné intenzivní nelze vlastní pyžamo z hygienických důvodů používat.

17. Služby pacientům

V přízemí nemocnice se nachází automat na kávu, nápoje, bagety a cukrovinky.

Celá nemocnice je zdarma pokryta WIFI připojením.

18. Vlastní elektronika

Používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů, počítačů nebo tabletů je možné se souhlasem personálu a pacientů na pokoji. Berte prosím ohled na soukromí a práva ostatních pacientů.

Vlastní elektroniku používáte v nemocnici na vlastní riziko a personál ani nemocnice Vám za ni neručí.

19. Alkoholické nápoje a kouření

Vnášení a požívání alkoholických nápojů do areálu nemocnice je zakázáno. Kouření v budově nemocnice je zakázáno.

 20. Propuštění z nemocnice

Při propuštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu ve dvou vyhotoveních. První je určena pro Vás a druhá pro Vašeho praktického lékaře. Zprávu předáte praktickému lékaři do tří dnů po propuštění z nemocnice.

Zdravotnický personál Vám předá Váš civilní oděv a cennosti uložené v centrálním trezoru.

21. Anketa spokojenosti

Při propuštění z nemocnice Vám personál předá anketní lístek, kde Vás prosíme o Vaše hodnocení pobytu v nemocnici. Vyplněný anketní lístek odevzdejte v recepci nemocnice. Zpětná vazba od pacientů je pro nás důležitým zdrojem informací a slouží ke zvyšování kvality služeb. 

22. Postup při podání stížnosti

V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky oddělení nebo předat stížnost písemně nebo ústně na sekretariátu ředitelství nemocnice. V případě, že se podnět nebo stížnost nepodaří vyřešit okamžitě, situaci prošetříme a odpovíme Vám v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti.