Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
12 Květen 2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

 • 12:00

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

 

 

Název a adresa vyhlašovatele:

Nemocnice Vrchlabí, s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 64827232 

 

Rezidenční místa v oborech:

 • Intenzivní péče (1 místo)
 • Perioperační péče (1 místo)                                                                                                                

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

 

Lhůta pro podání přihlášek: 

od 12.5. do 31.5.2020 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

Místo pro podání přihlášek: 

Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2020 

 

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

 

Hodnotící kritéria:

 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru
 • osobnostní předpoklady.

 

Způsob hodnocení kritérií:

Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa 

 

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

 

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.


Dokumenty ke stažení:

Přihláška Osobní dotazník