Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
10 Srpen 2018

Rezidenční místa - nelékaři - II. kolo

 • 12:00

Nemocnice Vrchlabí s.r.o. v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO PRO NELEKÁŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ POVOLÁNÍ PRO ROK 2018 V TOMTO OBORU SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Klinická hematologie a transfuzní služba (1 místo)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit: Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra, radiologický asistent, zdravotní laborant) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek: od 7.8. do 25.8.2018 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek: Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2018 

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti, úplné doložení všech požadovaných dokladů do VŘ,
 • odborné znalosti a dovednosti,
 • jazykové znalosti,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení kritérií:

Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa 

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.