Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
7 Listopad 2016

Nový primář interního oddělení

  • 12:00

Od prosince 2016 bude tým Penta Hospitals CZ rozšířen o velmi cenného člena, nového primáře interního oddělení. Pan primář, MUDr. Jaroslav Kajzr, Ph.D., mnoho let pracoval v Británii jako internista a kardiolog, jehož hlavním zaměřením byla echokardiografie. 

 

Do Penta Hospitals a do Nemocnice Vrchlabí přichází s cílem nejen rozvíjet samotné interní oddělení, ale také vybudovat laboratoř a ambulanci funkční kardiovaskulární diagnostiky. Více se dočtete v následujícím rozhovoru.

Čemu jste se po odborné stránce v cizině věnoval? 

Po nástupu do NHS jsem pracoval jako Consultant Physician (konzultant pro interní lékařství) a Consultant Cardiologist (konzultant pro kardiologii) jak je v UK běžné. Věnoval jsem se tedy všeobecné interně a kardiologii. V rámci kardiologie jsem prováděl ambulantní  a lůžkovou péči, srdeční katetrizace, kardiostimulaci a echografii. Postupně jsem se profiloval jako kardiolog s hlavním zaměřením na Echografii, tedy ultrazvukové vyšetření srdce. 

Po dobu působení ve Skotsku jsem byl členem pracovní skupiny pro rozvoj zobrazovacích srdečních metod a také jsem se akreditov al v British Society of Echocardiography. V Anglii jsem později nastoupil na místo kardiologa s hlavním zaměřením na transthorakální a jícnovou echografii a její modality. 

Krom toho jsem pracoval na interních a příjmových odděleních a jednotce kardiologické intenzivní péče a v ambulantní péči. Poté, co jsem obdržel Fellowship na Královské koleji v Glasgow (FRCP Glasgow) jsem se podílel na atestačním mezinárodním programu ve vnitřním lékařství. 

Přednášková činnost zahrnovala témata: akutní koronární syndromy, diferenciální diagnostika bolestí na hrudi, chlopenní vady, infekční endokarditida, atd.

Co byste chtěl zde v ČR rozvíjet ve spolupráci s Penta Hospitals?

Mým hlavním cílem je napomoci k rozvoji neinvazivní kardiologie a echografie, nejen v rámci Penta Hospitals, ale také bych rád navázal spolupráci s ostatními nemocnicemi v regionu tak, aby bylo maximálně využito lidského a materiálního potenciálu, který je k dispozici. 

Nabízí se také rutinní spolupráce s polskými a slovenskými kolegy v rámci Penta Hospitals. Digitální technologie umožňují zavedení programů dlouhodobého sledování kvality péče na jednotlivých pracovištích, což umožňuje její zlepšování a usnadňuje implementaci národních a mezinárodních návodů pro diagnostiku a léčbu.

Rád bych se zabýval otázkou odborného růstu kardiologických sester tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál v ambulantní péči, například u nemocných po srdeční revaskularizaci, či u nemocných se srdečním selháním, atd.

Jaké jsou Vaše lékařské ambice (s Penta Hospitals)?

  1. dále rozvíjet interní oddělení nemocnice ve Vrchlabí i dalších nemocnic v rámci Penta Hospitals,
  2. vybudovat laboratoř a ambulanci funkční kardiovaskulární diagnostiky v nemocnici ve Vrchlabí pro celý region,
  3. zajistit přímou spolupráci s terciálními centry,
  4. podílet se na výuce mladých internistů/kardiologů podle britského modelu,
  5. podílet se na dalším vzdělávání sester (viz výše).


MEDAILONEK

MUDr. Jaroslav Kajzr, PhD.

Vystudoval na Lékařské fakultě v HK, kde později také získal titul Ph.D. po obhajobě práce zaměřené na kvalitu přednemocniční péče u nemocných s mimonemocniční oběhovou zástavou. Má atestaci z vnitřního lékařství a kardiologie. V ČR působil hlavně ve FN HK jako sekundární lékař na I. interní klinice, na Kardiochirurgické klinice, později jako vedoucí lékař JIP na I. interní klinice a jako primář I. interní kliniky. Vedle svého úvazku ve FN HK pracoval také na Záchranné službě v HK. 

Posledních 12 let pracuje ve Velké Británii. V posledních letech pracoval jako jediný konzultant pro srdeční zobrazovací metody pro North Cumbria University Hospitals a jako konziliář v interní medicíně a kardiologii. 

  • Je akreditovaným členem Britské echografické společnosti.  
  • V ČR i VB se také věnoval výuce mladých lékařů a jako zkoušející při PACES exams (obdoba atestace v ČR).  
  • Je ženatý a má dvě děti.