Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
12 Únor 2018

Nemocnice Vrchlabí rozšiřuje poskytovanou péči

  • 12:00

Horská nemocnice ve Vrchlabí v minulém roce zvýšila stav personálu o 30 kvalifikovaných zaměstnanců. Počet operací v nemocnici vzrostl o 100 procent.

Nemocnici v červenci roku 2016 koupila společnost Penta Hospitals. Pod novým vlastníkem Nemocnice Vrchlabí otevírá nové odborné ambulance a pořídila lékařské přístroje za miliony korun, podobné částky investuje společnost do provozu a opravy budov. Dobře také funguje spolupráce s městem Vrchlabí.

Nemocnice ve Vrchlabí přijala v průběhu loňského roku především nové zdravotní sestry, sanitáře, fyzioterapeutky a laborantky.

Zdravotnické zařízení uprostřed Krkonoš bylo ještě na začátku roku 2017 v personální krizi. Díky řadě aktivit a kroků personálního oddělení nemocnice a také angažováním nového lékařského ředitele MUDr. Michala Mrázka došlo k její stabilizaci. K úspěšnému náboru přispěla mimo jiné také spolupráce s městem Vrchlabí, které zajistilo pro nové zaměstnance bydlení.

„Nábor pracovníků se nám opravdu povedl. Zároveň ale ukázal, že spoléhat se můžeme hlavně na naše stávající zaměstnance. Ti jsou nejdůležitějším článkem nemocnice a já si jejich práce nesmírně vážím. Také se nám potvrdilo, že pověst nemocnice se výrazně zlepšila a stáváme se zajímavým zaměstnavatelem,“ říká lékařský ředitel nemocnice MUDr. Michal Mrázek.

V roce 2017 lékaři ve Vrchlabí provedli 1150 operací, což je zhruba o 100 procent více než v předchozím roce. Výrazně se také zvýšil počet hospitalizovaných pacientů.

„Na základě navýšení počtu zaměstnanců na některých odděleních jsme mohli zvýšit počet hospitalizovaných pacientů hlavně na oddělení Následné péče a Následné intenzivní péče. Jsem ráda, že tak můžeme uspokojit poptávku spádové oblasti,“ uvedla Barbora Vaculíková, jednatelka společnosti Penta Hospitals.

Výrazný rozvoj zaznamenalo oddělení chirurgie, kde ve spolupráci s ortopedií došlo k výraznému navýšení operativy. „Chirurgie a traumatologie je i díky poloze nemocnice, vyhledávaným oborem. Řešíme celou řadu akutní zdravotních problémů a úrazů. Přibyli pacienti v oblasti elektivní chirurgie, kdy k nám přicházejí na plánované výkony, jako např. operace kýly, žlučníku, křečových žil nebo hemoroidů. V tomto oboru, ale zároveň u nás vidím velký nevyužitý potenciál,“ říká Michal Mrázek.

Nemocnice dále rozšířila počet specializovaných poraden. Ve Vrchlabí je nyní nově například proktologická poradna a otevírá se ambulance rehabilitačního lékaře. Dále zde funguje mamologická, cévní, kýlní a traumatologická poradna. Na interním oddělení je tři měsíce v provozu nová kardiologická ambulance. Ta disponuje nejmodernějším echokardiografickým přístrojem, který slouží k vyšetření pacientů s bolestí na hrudi, s dušností a dalšími kardiologickými potížemi.

Rozvoj zaznamenalo také Oddělení následné péče, které poskytuje především ošetřovatelskou péči a kondiční rehabilitační péči pacientům s chronickými chorobami, po cévních mozkových příhodách, úrazech i ortopedických výkonech. Oddělení má větší počet zaměstnanců i rozsah služeb, dokonce pro následnou péči vyčlenilo samostatného rehabilitačního pracovníka.

Vrchlabská nemocnice patří od července 2016 společnosti Penta Hospitals CZ. Penta investovala nemalé finanční prostředky do její stabilizace, a to jak po stránce personální, tak technického vybavení. Zajistila nástup řady nových lékařů a zdravotních sester. V rámci rozvoje nemocnice pořídila moderní artroskopickou věž, díky které můžou lékaři provádět celou řadu chirurgických výkonů. V rámci otevření kardiologické ambulance dále pořídila nejmodernější echokardiografický přístroj 4D, který dokáže velmi přesně odhalit onemocnění a vady srdce. Kromě investice do přístrojového vybavení byly rekonstruovány výtahy v hlavní budově nemocnice. Novinkou posledních měsíců je spolupráce nemocnice s vedením Města Vrchlabí. Zaměstnanci nemocnice zdarma školí kurzy první pomoci pro žáky a personál základních a středních škol.

Pro letošní rok plánuje Penta investici do technického zázemí nemocnice, konkrétně do pořízení diesel agregátu, v hodnotě přesahující 2 miliony korun. Další plánované investice se týkají samotného provozu nemocnice, konkrétně rozvoje a zvýšení komfortu pro pacienty.

Rok 2018 vidí doktor Mrázek pro fungování nemocnice jako klíčový, zařízení se bude plně stabilizovat. „Vše si musí správně sednout. Alfou a omegou pro kvalitní péči je spokojenost zaměstnanců, která jde ruku v ruce se spokojeností pacientů, na to se nesmí nikdy zapomínat,“ shrnuje. „Jsem maximálně spokojený s kvalitou a pracovním nasazením zdejších zaměstnanců, jak lékařů, tak i zdravotnického personálu. To je na české poměry leckdy nezvyklá situace, na které bych chtěl stavět,“ dodává Mrázek, který předtím 17 let působil ve frýdlantské nemocnici.

MUDr. Michal Mrázek, lékařský ředitel Nemocnice Vrchlabí

MUDr. Michal Mrázek je chirurg se 17-ti letou praxí ve frýdlantské nemocnici, kde končil ve funkci zástupce primáře chirurgického oddělení. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, je šťastným otcem dvou dětí, jeho manželka je také lékařka, jejíž odborné zaměření je gynekolog-porodník. Mezi jeho koníčky patří především rodina, turistika a příroda.


O společnosti Penta Hospitals

Penta Hospitals CZ buduje síť zdravotnických zařízení. Vlastní Nemocnici Vrchlabí, Nemocnici Ostrov a ambulantní zařízení v Karlových Varech. Dále provozuje Nemocnici Sokolov a Nemocnici Sušice. Je součástí nadnárodního holdingu Penta Hospitals International, který provozuje ve střední Evropě více než 30 nemocnic a 40 ambulantních zařízení. Dlouhodobým cílem je poskytovat komplexní péči napříč zdravotnictvím.

Kontakt pro více informací:

Penta Hospitals CZ: Lenka Holá, tisková mluvčí lenka.hola@pentahospitals.cz, tel. 602 300 271