Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
4 Září 2018

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola spolupracuje s Nemocnicí Vrchlabí.

  • 12:00

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola navázalo spolupráci s Nemocnicí Vrchlabí. V rámci pracoviště školy v Hostinném se totiž vedle původního maturitního oboru Sociální činnost  nově otevírá obor Ošetřovatel.

Před prázdninami se sešli zástupci nemocnice, školy a města Vrchlabí, aby domluvili konkrétní možnosti kooperace. Pro budoucí studenty přináší spolupráce výhody v možnosti praxe, či budoucího uplatnění v nemocnici. 

Absolvent nového oboru se uplatní ve zdravotnických i sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Přihlášky ke studiu mohou podávat žáci ZŠ, kteří ve školním roce 2018/2019 ukončí povinnou školní docházku a nastoupí do prvního ročníku obor Ošetřovatel od září 2019.

  • obor určený pro absolventy ZŠ 
  • tříleté denní vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem 
  • absolvent je zdravotnický pracovník dle zákona o nelékařských zdrav. povoláních 
  • velmi prakticky orientovaný obor vzdělání s rozsáhlou praxí ve zdravotnických zařízeních 
  • vhodný především pro výrazně prakticky orientované uchazeče, kteří se chtějí věnovat přímé ošetřovatelské péči ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních 

Foto a text: Nemocnice Vrchlabí

 

Zleva: Bc. Zuzana Kvardová, hlavní sestra Nemocnice Vrchlabí, PhDr. Michal Vávra, místostarosta města Vrchlabí, Mgr. Zuzana Kočová - zástupkyně ředitele školy, Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy 

Mgr. Gabriela Poláková - vyučující odborných předmětů, učební a odborná praxe