Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
20 Únor 2017

Jste po úrazu či operaci a lékař Vám doporučil berle?

  • 12:00

Berle a hole vůbec nejsou určeny jen starým lidem s omezenou hybností. Jejich používání je nutné i u lidí po úrazech či operacích dolních končetin a není zdaleka tak samozřejmé, jak se může na první pohled zdát. Při špatném používání berlí totiž hrozí dokonce postižení nervů v podpaží či zápěstí.

 

S výběrem pomůcky je nejlépe obrátit se na odborníky, v tomto případě na fyzioterapeuta či protetika. Ten Vám nejen pomůže vybrat ty správné berle či hůl, ale pomůže Vám i s jejich výškovým nastavením, a součástí návštěvy by měl být i nácvik chůze o berlích. Při pobytu v nemocnici, například po operaci, Vás rehabilitační pracovník navštíví přímo u lůžka a nácvik se provede ještě před Vaším propuštěním do domácího doléčení.

 

Pokud byste výškové nastavení prováděli sami, pak myslete na to, aby obě berle/hole byly nastaveny stejně. Zejména se pak ubezpečte, že je řádně zafixován aretační prvek – pokud by nebyl, při zatížení berle by došlo k jejímu samovolnému zasunutí a Vy byste se mohli poranit.

 

Cílem používání berlí je odlehčení zraněné či operované dolní končetiny, při používání hole je pak cílem zajistit větší stabilitu a zraněná noha může být v tomto případě lehce zatěžována. Hůl je nutné nosit na zdravé straně, pokud máte berle, musíte vždy používat obě dvě současně!

 

Odlehčení končetiny dosáhneme tzv. třídobou chůzí. V první době předsuneme obě berle před sebe, v druhé době mezi berle vykročíme nemocnou dolní končetinou a ve třetí době pokračujeme krokem zdravou dolní končetinou. Při chůzi ze schodů je pořadí stejné jako při chůzi po rovině – 1.  předsuneme obě berle o jeden schod níže, 2. vykročíme operovanou dolní končetinou, 3. vykročíme zdravou. Při chůzi do schodů je tomu pak přesně opačně – 1. o jeden schod výše vykročíme zdravou dolní končetinou, 2. pevně se vzepřeme na berlích a následuje krok operovanou dolní končetinou, 3. na schod, na kterém stojíme, přisuneme obě berle.

 

Není to těžké, přesto bude chtít chůze o berlích trochu cviku. Trénink a konzultace s rehabilitačním pracovníkem proto rozhodně nepodceňujte! Určitě nechcete bezprostředně po operaci či úrazu upadnout.