Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
28 Červen 2017

Ekumenická bohoslužba pod širým nebem

  • 12:00

Ve Vrchlabské nemocnici se poprvé konala bohoslužba pod širým nebem. Vrchlabská nemocnice získala svou patronku. Stala se jí Svatá Anna, která je ochránkyní nejen matek a manželství, ale také samotného Vrchlabí. Ta teď bude bdít nejen nad městem, ale i nad zdravím pacientů a schopnostmi lékařů v nemocnici, která se nachází v samém centru horské rekreační oblasti Krkonoš.

 

Nemocnicí svaté Anny se zdravotnické zařízení stalo během ekumenické bohoslužby pod širým nebem, ta byla vůbec první takovou akcí, kterou ve spolupráci s duchovními nemocnice pořádala. Ekumenická je taková bohoslužba, která se vztahuje zejména ke křesťanským církvím.

„Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody. V dnešním pojetí přetechnizované medicíny se velmi často zapomíná na duši pacienta a zejména na to, že nemocným může v jejich trápení pomoci také milé slovo či duchovní útěcha, případně rozmluva s knězem či duchovním. Jsem rád, že ve Vrchlabí reflektujeme na tyto potřeby nemocných.

Děkuji všem, kteří tuto akci připravili. Zejména duchovním a zaměstnancům nemocnice. Osobně se těším na pokračování,“ uvedl ředitel nemocnice Božetěch Jurenka, který také ocenil, že se nejednalo o akci, která by byla svázaná leckdy nepříjemnými pravidly, vyplývající z křesťanského katechismu. „Jednalo se spíše o jakési poklidné rozjímání s duchovními, než o bohoslužbu,“ uvedl Jurenka.

Nemocní a hosté seděli v trávě či na lavičkách a poslouchali. Bohoslužbu zahájil římskokatolický kněz Jiří Šlégr, který před nemocnými promluvil o Bohu a podstatě duševního zdraví. Na toto téma navázal také evangelický farář Petr Chlápek, který se ve svých úvahách dostal až k zamyšlení, kdo je vlastně celebrita a jaká je definice tohoto označení. „Líbila se mi ta lehkost, se kterou pan farář hovořil. Stejně jako ostatní zaujal všechny přítomné,“uvedl jeden z mnoha nemocných, kteří na bohoslužby přišli Petr Martynák. Trojici farářů doplnil farář Husitské církve Vladimír Hraba, jeho úvahy vedly k samé podstatě pojmu zdraví a klíčové roli zdravotníků v procesu uzdravení pacienta.

Svatá Anna je patronkou šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou Florencie, Innsbruck, Neapol a celé země jako Bretaň nebo Quebec. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení ztracených předmětů. Milou atmosféru zahradního setkání podpořily flétnistky ze ZUŠ Vrchlabí s paní učitelkou Jaroslavou Nývltovou a přátelské opékání buřtů všech účastníků akce.