Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace

Kardiologická ambulance

Kardiologická ambulance

Kardiologická ambulance zajišťuje ambulantní diagnostiku a léčbu nejčastějších  kardiovaskulárních onemocnění a spolupracuje s terciálními centry, například s Fakultní Nemocnicí v Hradci Králové, IKEM a s Nemocnicí na Homolce v Praze

 

Personál

MUDr. Pavel Franc

 

 

Ordinační doba

Čtvrtek 15.00 - 18.00

Kontakt

Do ambulance doporučujeme objednat se na tel.:  +420 499 502 271 po 14. hod.

Co nabízíme:

 • Komplexní kardiologické vyšetření dospělých, preventivní kardiologie a posudková činnost
 • Echografie: transthorakální ECHO, kontrastní ECHO, farmakologický zátěžový test, Ergo-echografie, jícnová echografie, monitorování levokomorové funkce u kardiotoxické léčby
 • Jícnovým echem vedená elektrická kardioverze u fibrilace/flutteru síní
 • Ergometrie
 • 24 hodinové EKG
 • 24 hodinové TK monitorování
 • Krátké objednací termíny

K echografickému vyšetření používáme přístroj Vivid E95 (GE Healthcare).

Jde o špičkoý přístroj určený pro terciární centra s možností 4D zobrazení při jícnovém i transthorakálním vyšetření. 

Specifický software Echopac pracuje s nekomprimovanými daty a umožňuje významně rozšířit výtěžnost vyšetření a přímý transfer obrazového materiálu do dalších pracovišť.

Kardiologická ambulance je vybavena echografickým přístrojem Vivid E95 od firmy GE Healthcare, který umožňuje posouzení srdce na špičkové úrovni. Naši pacienti tak již nemusí kvůli vyšetření jezdit do vzdálených center. Echografické vyšetření využívají pacienti ze všech lůžkových i ambulantních oddělení nemocnice a i ti, kteří jsou odesláni svými praktickými lékaři a ambulantními specialisty. Podrobné echografické a kardiologické vyšetření je také součástí onkologické i neurologické léčby. Je využíváno také vyšetření s podáním kontrastní látky. Přístroj je využíván ke zhodnocení funkčního stavu srdce při vyšetření na ergometru (zátěžové ECHO) případně při využití farmak (Dobutaminové ECHO) například ke stanovení perioperačního rizika před velkými chirurgickými výkony. Vyšetření za použití jícnové sondy se využívá například k diagnostice chlopních vad, nebo k vyloučení krevní sraženiny v dutinách srdce při některých poruchách srdečního rytmu. Tato vyšetření probíhají ambulantně za účasti anesteziologického týmu, takže jsou pro pacienta zcela komfortní.

Pracoviště je krom echografického přístroje plně vybaveno včetně ergometru, holtrovského monitorování EKG krevního tlaku a spirometrie.

Kardiologie:

 • Objednání je možné na interním oddělení 
 • Po – Pá po 14:00 hod.
 • Ordinační doba: 9:00 – 14:00
 • Tel.: +420 499 502 271