Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace

Ambulance infekčního lékařství

Ambulance infekčního lékařství

Poskytujeme komplexní ambulantní péči o pacienty v celém rozsahu spektra infekčních nemocí, které nepodléhají povinné hospitalizaci na infekčním oddělení.

 

 

Dočasně uzavřena ambulance infekčních nemocí – nejbližší infekční oddělení FN Hradec Králová, Nemocnice Liberec. 

Personál

Prim. MUDr. Ivana Sehnalová

Kontakt

Tel.: +420 499 502 252

Konzultace mimo ordinační hodiny: +420 499 502 270

Ordinační doba

Úterý a čtvrtek 7:00 – 11:00

Spektrum poskytované péče

  • Zdravotní péči poskytujeme pro celé spektrum infekčních nemocí, přesto většinu tvoří zejména průjmová onemocnění, zoonózy, záněty mozku a mozkových blan, horečnaté stavy, infekční endokarditidy, sepse, hepatitidy, infekční mononukleóza, lymeská borelióza, chlamydiózy, aj.
  • Poskytujeme konziliární služby pro lůžková oddělení naší nemocnice.
  • Pro potřeby diagnostiky spolupracujeme v plné míře s Oddělením klinických laboratoří. 
  • Při léčbě infekčních nemocí se řídíme posledními poznatky, na vysoké úrovni je léčba antibiotická, antivirová a antimykotická, prováděná racionálně tak, aby byla co nejúčinnější a pacienta zatěžovala co nejméně.
  • V rámci ambulance zajistíme očkování pacientů rizikových skupin, očkování pacientů poraněných možným infekčním materiálem, zajištění pacientů při riziku vztekliny, očkovací a poradenské centrum při výjezdech do ciziny, vystavíme mezinárodní očkovací průkaz.
  • Součástí ambulance je také „Poradna pro nemocné s chorobami jater“ (Hepatální poradna), která se specializuje na pacienty s akutním i chronickým onemocněním jater, prováděna je diagnostika a léčba v celém oboru hepatologie vč. zánětů jater, postaráme se o pacienty se zvýšenými hodnotami jaterních testů či s projevy žloutenky.
  • Pacienti jsou přijímáni k vyšetření ideálně na doporučení obvodního nebo odborného lékaře, je vhodné se do ambulance předem telefonicky objednat.