Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace

Laboratorní pracoviště

Laboratorní pracoviště

Pracoviště je tvořeno specializovanými laboratořemi Klinické biochemie a Hematologie a transfúzního lékařství, součástí kterého je i odběrová ambulance.

 

 

 

 

Personál

Vedoucí laboratoře: 
Ing. Blahoslav Kužel

Zástupce vedoucí laboratoře: Mgr. Martina Wirthová

 

 

Kontakt

Tel.: +420 499 502 395

Email: kuzel@nemocnicevrchlabi.cz

 

Pracovní doba

pondělí – pátek  6:00 – 14:30

Od 14:30 do 6:00 následujícího dne, o sobotách, nedělích a svátcích je provoz zajištěn pohotovostní službou.


 

Laboratoře se zabývají vyšetřeními krve, moči a jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, imunochemických, imunohematologických, koagulačních a mikroskopických metod.  

K těmto výkonům používáme špičkovou techniku a diagnostické soupravy, které jsou zárukou správných a spolehlivých výsledků. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty nemocnice, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů ve Vrchlabí a jeho okolí. Řada vyšetření je využívána i veterinárními lékaři pro zvířecí klientelu. 

V laboratoři je zajištěn nepřetržitý provoz včetně sobot, nedělí a svátků. Pracovní doba je ve všední den (pondělí-pátek) od 6:00 hod. – do 14:30 hod. Od 14:30 hod do 6:00 hod. následujícího dne a o sobotách, nedělích a svátcích je provoz zajištěn pohotovostní službou.

Pro ambulantní pacienty je v prostorách laboratoře zřízena odběrová ambulance, která provádí odběry v pracovní dny od 6:00 hod. do 10.00 hod. Pro lékaře, kteří nejsou z Vrchlabí, je v pondělí až pátek zajištěn svoz materiálu pro laboratorní účely přímo z jejich ambulancí naším svozovým vozem. Získaný materiál je bezprostředně po odběru dodáván přímo do laboratoře naší nemocnice, případně do partnerské laboratoře, dle prováděné analýzy. Spolupracující laboratoří je SPADIA Lab a.s., Praha 3. Veškeré vzorky odesílané do spolupracující laboratoře jsou evidovány, upraveny pro transport a připraveny k odeslání prostřednictvím svozové služby. Materiál přijatý po odjezdu svozové služby je skladován dle podmínek preanalytické fáze a k transportu předán následující pracovní den.

Všechna vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, přičemž platba se pak řídí platným sazebníkem VZP. Podrobný popis činnosti laboratoře je uveden v Laboratorní příručce.