Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace

Intenzivní lůžková péče

Intenzivní lůžková péče

Oddělení zajišťující anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice a současně poskytuje péči o pacienty, kteří již nejsou v kritickém stavu, ale jsou závislí na podpoře základních životních funkcí.

 

 

Personál

Primář: Prof. MUDr. Michal Palivoda, PhD., FCCM, MBA

Vrchní sestra: Peter Plšek

Staniční sestra OAM: 
Hana Slabochová

Úseková sestra anestezie: Bc. Zuzana Kvardová

 

Kontakt

Tel: +420 499 502 333

Email: plsek@nemocnicevrchlabi.cz

 

Zajišťuje anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice, včetně poskytování všech druhů celkové i regionální anestezie, a resuscitační péči pro chirurgické a interní pacienty. Nedílnou součástí je zajištění provozu anesteziologické ambulance, provádění konziliárních a předoperačních vyšetření, léčba akutní pooperační bolesti a provoz emergency. 

Vybavení pokojů:

  • Pokoje jsou vybaveny plně polohovatelnými lůžky s antibakteriálními povrchy a antidekubitálním systémem. Součástí každého pokoje je LCD televize a WIFI připojení.

 

Anesteziologická část

Poskytuje anestézii na operačních sálech pro chirurgické oddělení se spektrem výkonů povahy všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie. Při podávání anestézie je využíváno všech technik celkové i regionální anestézie, včetně periferních nervových blokád a analgosedace, a to nejen při operačních, ale i diagnostických výkonech. Součástí je provoz anesteziologické ambulance, léčba akutní poooperační bolesti, zajištění provozu dospávacího pokoje a konziliární služba v rámci naší nemocnice.

Lůžková část

Je organizačně a prostorově integrována s interní a chirurgickou JIP, což představuje celkem 10 lůžkovou flexibilní kapacitu. Lůžkové oddělení je vybaveno monitorovací technikou umožňující kromě standardního monitorování vitálních funkcí také invazivní hemodynamiku v celé šíři. Vybavení oddělení technicky dokonalými ventilátory HORUS-4 umožňuje dlouhodobou invazivní umělou plicní ventilaci a NIV. Součástí technického zázemí je anesteziologický bronchoskop. Přítomnost hemodialyzačního vybavení poskytuje možnosti extrakorporálních eliminačních technik pacientů v kritickém stavu. Péče o pacienty je zajištěna trvalou přítomností kvalifikovaného anesteziologa a zdravotních sester, z nichž příslušná část má ukončené specializační pomaturitní studium. V rámci oddělení v současnosti intenzivně připravujeme ambulanci chronické bolesti.