Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace

Oddělení akutní medicíny

Oddělení akutní medicíny

Oddělení zajišťující anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice, současně poskytuje péči o pacienty, kteří jsou v kritickém stavu a jsou závislí na podpoře základních životních funkcí.

 

 

 

Personál

Primář: MUDr. Malikdin Andar

e-mail: malikdin.andar@nemocnicevrchlabi.cz
telefon:  +420 499 502 219

zástupce primáře: MUDr. Jaroslav Třetina
 

 

Vrchní sestra: Bc. Peter Plšek

e-mail: petr.plsek@nemocnicevrchlabi.cz
telefon: +420 499 502 365

Oddělení následné intenzivní péče (NIP):

Je určeno pacientům, kteří jsou po kritickém onemocnění již ve stabilizovaném stavu, ale nedošlo u nich ještě k obnovení některé z životních funkcí. Dále u nich selhává jedna či více základních životních funkcí a existuje důvodný předpoklad nutnosti dlouhodobé podpory těchto funkcí. Nejčastější příjmy jsou z akutních lůžek ARO, JIP operačních a neoperačních oborů.  Spolupráce s fyzioterapeuty je naprosto stěžejní, každý pacient v rámci kondice rehabilituje 7 dní v týdnu. K dispozici jsou rovněž služby psychiatra a psychologa.

Anesteziologická část

Provádí předanestetická vyšetření a podílí se na přípravě k operačnímu výkonu u nemocných, včetně nemocných s vysokým anesteziologickým rizikem.

Poskytuje anestezii na operačních sálech  se spektrem výkonů povahy všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie. Při podávání anestezie je využíváno všech technik celkové i regionální anestezie, včetně periferních nervových blokád a analgosedace, a to nejen při operačních, ale i diagnostických výkonech. Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační pobyt pacientů v dospávacím pokoji. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu 2 hodin po operaci. Následně v případě nekomplikovaného průběhu je pacient převezen na standardní chirurgické oddělení.

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Poskytuje intenzivní a resuscitační péči nemocným v kritickém stavu, tj. nemocným, u nichž selhala jedna nebo více základních životních funkcí. Je organizačně a prostorově integrována s interní a chirurgickou JIP, což představuje celkem 9 lůžek. Lůžková část je vybavena monitorovací technikou umožňující kromě standardního monitorování vitálních funkcí také invazivní hemodynamiku v celé šíři. Vybavení oddělení technickými ventilátory  umožňuje dlouhodobou konvenční umělou plicní ventilaci a neinvazivní ventilaci. Součástí technického zázemí je bronchoskop. Přítomnost hemodialyzačního vybavení poskytuje možnosti extrakorporálních eliminačních technik pacientů v kritickém stavu. Oddělení disponuje ultrazvukem pro vyšetření kriticky nemocného. Péče o pacienty je zajištěna trvalou přítomností kvalifikovaného anesteziologa a zdravotních sester.