Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace

Nahlížení do zdravotní dokumentace

Vážené pacientky, Vážení pacienti, 

Potřebujete-li nahlédnout do zdravotnické dokumentace (dále jen ZD), či pořídit výpis nebo kopii, vezměte laskavě na vědomí následující postupy:

Kdo může nahlížet do ZD, pořizovat si výpisy či kopie?

 • Pacient
 • Zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná osoba, které byl pacient svěřen do péče rozhodnutím soudu
 • Osoby určené pacientem, s jejichž nahlížením pacient souhlasil v obecném souhlasu s hospitalizací
 • Osoby určené pacientem na základě úředně ověřené plné moci k nahlížení, resp. pořizování výpisů či kopií ze ZD. Toto zmocnění zaniká úmrtím pacienta, nevyplývá-li ze znění plné moci jinak
 • Osoby blízké zemřelému pacientovi, výjimku tvoří případ, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám

Kde podat žádost o nahlédnutí do ZD, pořízení výpisu či kopie?

 • Podat žádost si můžete pouze osobně s předložením dokladu totožnosti a dalších potřebných dokladů (plná moc, ..)
 • O nahlédnutí do otevřené zdravotnické dokumentace můžete požádat přímo na oddělení nemocnice, budete vyzvání k vyplnění žádosti.
 • O pořízení kopie nebo výpisu a o nahlédnutí do uzavřené dokumentace můžete požádat na sekretariátu ředitelství nemocnice, budete vyzváni k vyplnění žádosti.

Co bude následovat?

 • Pracovník oddělení nemocnice s Vámi dohodne termín nahlížení do zdravotní dokumentace. Do ZD můžete nahlížet pouze pod dohledem.
 • Kopii nebo výpis ze zdravotní dokumentace Vám zajistí pracovník archivu do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Kopie si můžete vyzvednout osobně nebo může být zaslána doporučeně.

Úhrada za nahlížení pořízení výpisu a kopie:

 • Pořizování výpisů a kopií je zpoplatněno Ceníkem pro úkony spojené se ZD, dostupný na Příjmu pacientů (recepci) nemocnice.

Náklady spojené s odesláním:

 • Dle aktuálního ceníku poštovní služby České pošty, s.p. za doporučenou zásilku.